Bölcseleti Közlemények 8. (1942)

301015 BÖLCSELET] KÖZLEMÉNYEK 8. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQUJNÓI SZENTTAMÁS TÁRSASÁG Borbély István S.J.: A hittitok mivolta és Isten látásának természetes vágya ........................................................... 1 H orváth Sándor 0. P.: Emberi és isteni tekintély........... 19 P éterffy Gedeon: Igazságos béke............................................ 49 Szabó Elek 0. F. M. : A skotista erkölcsi értékfogalom 69 Réti Menyhért 0. F. M.: A skotizmus hivatása az új­skolasztikában ... ... 81 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése................... 94 V ita. — Cél vagy érték?— Az egyediség elve Szent Tamás és Duns Scotus szerint —........................................- — 96 Irodalom. Ismeretelmélet 123. — Metafizika 130. — Lélektan 144. — Erkölcs- és jogbölcselet 150. — Bölcselettörténeí 155. Inhaltsangabe — Résumé........... ................................................. 166 \ BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1942

Next

/
Thumbnails
Contents