Folia Sabariensia - Vasi Szemle 1935 (2. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalom. Oldal RÖG ÉS LÉLEK. Babos Lajos: A nagysitkei „török emlék“­............................................... 197 B arcza Leander dr.: Kik voltak a kőszegi vár urai és kapitányai? ..... 391 B eke Ödön dr.: A székelyek dunántúli kapcsolatai és a népies állat­nevek .............................................................................................................. 77 — A kecske és a kecskerágó .................................................................... 176 — Népies növényneveink történetéhez .............................................. 256, 381 B encze József dr.: Szelestey László pályafutása ..................................... 180 Fábián Gyula: A jáki gerencsérek .................................................................... 27 F ábián Mária: Dorffmaister István művészi munkássága a szombat­helyi egyházmegyében ............................................................................... 296 Hein Tádé dr.: Székely László ................................................................... 316 H orváth Tibor Antal: Szombathelyi órásmesterek .......................... 151 J acobi Lányi Ernő dr.: A regösének ritmusának néhány tulajdonsága 264 Kallós Zsigmond dr.: Rcgösdalaink rejtélye ..................................... 129, 215 Kárpáti Zoltán dr.: Gáyer Gyula adatai Sopron vármegye flórájához 162 Makkos Lajos: Regölés Karakón és Kissomlyón ..................................... 166 — A jánosházi tornác és a katonaszoba ............................................... 376 M osonyi Dezső dr.: Beethovennek egy eddig ismeretlen levele ..... 81 P olány István: Hová lettek a nyugatmagyarországi avarok és a nyu­gati gyepű finn-ugor (török) népessége? ............................................... 342 P olgár Sándor dr.: Megemlékezés gróf Ambrózy-Migazzi Istvánról 1 Réthly Antal dr.: Herényi Gothard Jenő meteorológiai érdemei ..... 209 — Adatok Szombathely-Herény éghajlatához ..................................... 340 Schwartz Elemér dr.: Egy érdekes szentgotthárdi dűlőnév ................ 80 — A Pyrker-család neve és származása .......................................................... 289 Szegi (Kascsák) Ödön dr.: Holkndonner Ferenc emlékezete 250 Tóth János: Szombathely város építésének múltja és jövője ..... 52 V ecsey Lajos dr.: A szombathelyi kir. líceum alapítása és első évei 1793—1808 .................................................................................................... 85, 394 Visnya Aladár dr.: Egy 130 év óta lappangó rovarfaj felfedezéséről 45 ASZTAG. Bendefy László dr.: Adatok Vas vármegye levantei kavicstakarójá­nak ismeretéhez ......................................................................................... 407 t Gáyer Gyula dr.: Ribarits Sándor ................................................................ 277 H. T. A.: Az Érem................................................................................................. 407 Kemény Gábor dr.: Munkácsy lélekcserélő napjai a Dunántúl 276 Pável Ágoston dr.: A Baumgarten-díj a vasi gránicon 103 — Tabor, Taboscar .......................................................... ........................... 277 I fj. Perepatits István dr.: Vasi író a külföldi rádióban 98 Piszter Imre dr.: A szentgotthárdi apátsági Szent Bernát-szobor 97 Polgár Sándor dr.: Helyreigazítás és kiegészítés a „Megemlékezés gr. Ambrózy-Migazzi Istvánról“ c. tanulmányhoz .......................... 206, 410 S chlosser József: Egy kis etnográfia 273 Schwartz Elemér dr.: Nyugatmagyarország német neve.......................... 205 S zalay Béla dr.: Bölömbika ................................ ^

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents