Vasi Szemle 1974 (28. évfolyam, 1-4. szám)

1974 / 1. szám

VASI SZEMLE чзтшшвг!мь^*'ашятттвтяяяшштяяшт\т m—■ m VAS MEGYE TANÁCSÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA Szerkeszti: HORVÁTH FERENC Szerkesztő bizottság: BENDEFY LÁSZLÓ BERTALAN LAJOS GONDA GYÖRGY GOSZTONYI JÁNOS HECKENAST JÁNOS HOFMANN MIKLÓS technikai szerkesztő HORVÁTH ERNŐ HORVÁTH MARGIT ISTVÁN LAJOS KISS ALAJOS KOVÁCS TIBOR KUNTÁR LAJOS NASZÁDOS ISTVÁN POZSGAI ZOLTÁN RÁCZ JÁNOS SMIDT LAJOS STEINER SÁNDOR SZENTLÉLEKY TIHAMÉR SZÉLES GYULA SZÖVÉNYI ISTVÁN TAKÁCS MIKLÓS TURÁNI JÓZSEF VARGA JÁNOS VÁMOS JÓZSEF VÖRÖS KÁROLY WEIDINGER TERÉZIA Kiadja a Vas megyei Lapkiadó Vállalat, 9700 Szombathely, Berzse nyi tér 2. ■ Felelős kiadó Steiner Sándor • Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a Posta Központi Hír­lapirodánál (1900 Budapest, V.. József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál • Előfizetési díj fél évre 24,- Ft • Csekkszámlaszám: 215-96162 • Készült 1150 példány­ban, 10 B/5 ív terjedelemben a Vas megyei Nyomdaipari Vállalat­nál, 9700 Szombathely, Kiskar utca 6. szám. - 1974/4. Indexszám: 25 918.

Next

/
Thumbnails
Contents