Dr. Klug Nándor: A szinérzésről indirect látás mellett (Értekezések a természettudományok köréből, 6/7., 1875)

E U I E К E Z É S К К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiapja a Magyar Tudományos Akadémia. A 111. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL.­/íVSIIi' SZERKESZTI / Ő - ’ ‘ SZABÓ JÓZSEF, osztályt.™ Au. /&yu *«»X VI. KÖTET. VII. SZÁM. ' ____/iJ . ФЛ I S ZÍNÉ R Z É S R О L INDIRECT LÁTÁS MELLETT. (5 ÁBRÁVAL.) KÖZLEMÉNY A BUDAPESTI KIK. EGYET. ÉLETTANT INTÉZETÉBŐL. Dr. KLUG NÁNDOR ÉLETTANI TANÁRSEGÉD ÉS EGYET. MAGÁNTANÁRTÓL. (Előadta a III. osztály illésén 1875. április hó 12-dikén.) BUDAPEST, 1875. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents