Schenzl Guidó: Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben (Értekezések a természettudományok köréből, 8/1., 1877)

ÉRTEKEZÉSEК a természettudományok köréből. KIsft kötet. 1807-1870. I. Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. — A polliorai sósforrás vegy- elemzése. T li я n Károlytól (1867.) Ára 12 kr. — II. A közép idegrendszer szürke I ományának és egyes idegg'yökök eredeteinek tájviszonyai. Len Hőssé Józseftől (186 ) Ara 12 kr. — III. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban Z lám ál Vilmostól (1867.) Ára 30 kr. — IV. Két új szemmérészeti mód. Jen d ráesik Jenőtől (1867.) Ára 70 kr. — V. A magnetikai lehajlás megméréséről. Sclienzl Guidótól (1867.) Ára 30 kr. — VI A gázok öss enyomliatóságáról. А к i n Károlytól (1867.) Ára 10 kr. — VII. A Szénéleg- Kénegről. Than Károlytól (1867.) Ára 10 kr. — VIII. Két új kénsavas Káli- Kadmium kettössónak jegeczalakjairól. Krenner G. Sándortól (1867.) Ára 15 kr. — IX. Adató, a hagymáz oktanához. Eózsay Józseftől (1868.) Ára 20 kr. — X. Faraday Mihály. Akin Károlytól (1868.) Ára 10 kr. — XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Szabó Józseftől 1868.) Ára 10 kr. — XII. A magyarországi egyenesröpliek magánrajza. Fri- v a 1 d s z к у Jánostól (1868.) Ára 1 frt 50 kr. — XIII. A féloldali ideges főfájás. Frommhold Károlytól (1868.) Ára 10 kr. — XIV. A harkányi kénes viz vegy- elemzése. Than Károlytól (1869.) Ára 20 kr. — XV. A szulinyi ásványvíz vegy- elemzése. Lengyel Bélátó (1869.) Ára 10 kr. — XVI. A testegyenészit újabb haladása s tudományos állása napjainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágo­sítva. Batiz falvy Sámueltől (1869.) Ára 25 kr. — XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. К о c h Antaltól (1869.) Ára 30 kr. — XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz R ó z s а у Józseftől (1870.) Ára 15 kr. — XIX. A silikátok for- mulázásáról. Wartha Vinczétől (1870.) Ára 10 kr. MAsortik kötél. 1870—1871. I. Az állati munka és annak forrása. S а у Móricztól (1870) Ára 10 kr. — II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyarországban. B. Me J- nyánszky Dénestől (1870.) Ára 20 kr. — III. Tapasztalataim a szeszes italok­kal, valamint a dohánynyal való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. Hirschler Ignácztól (1870.) Ára 80 kr. — (V. A hangrezgés intensitásának méréséről. Heller Ágosttól. (1870.) Ara 12 kr. — V. Hő és nehézkedés. Gre- guss Gyulától (1870.) Ára 12 kr. — VI. A Ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J u r á n у i Lajostól (4 táblával, 1870.) Ára 40 kr. — VII. A kettős torzszülés boneztana. Scheiber'8. H.-tól Bukurestben, 4 kőnyomatu ábrával. Ára 30 kr. — VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. Klein Gyulától. Két táblával. Ára 15 kr. — IX. Oedogonium diplandrum s a nemzés i folyamat e moszatnál. Jurányi Lajostól Ara 35 kr. — X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Zsigmondy Vilmostól. Ára 50 kr. — XI. Né­hány Floridea Kristalloidjairól. К 1 e i n Gyulától. (Egy tábl.) Ára 25 kr. —XII. Az Oedogonium diplandrum (Jur.) termékenyített petesejtjéről. Jurányi Lajos­tól Ára 25 kr. — XIII. Az esztergomi burányrétegek és a kisczelli tályag földtani kora. Hantken Miksától. Ára lo kr. — XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. Po or Imre 1. tagtól. Ára 25 kr. — XV. Górcsövi kőzetvizsgálatok. ICoch Antaltól. Ára 40 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents