Dr. Steiner Antal: Vizsgálatok a fulminátok (durrsavvegyek) vegyalkata felett (Értekezések a természettudományok köréből, 8/4., 1877)

----- ÉRTEKEZÉSEK J RMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar TudomAnyos Akadémia. A III. OSZTÁLY EENDELE T É В Ö L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR Vili. KÖTET. IV. SZÁM. 1877. VIZSGÁLATOK V A FULMINÁTOK (DURRS ÁTVEGYEK) VEGYALKATA FELETT. Dr. STEINER ANTAL LŐCSEI TANÁRTÓL. (A III. osztály ülésen 1877. márczius 5. bemutatta dr. Than К.) BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents