Schuller Alajos - Dr. Wartha Vincze: Hőmennyiség-mérések (Értekezések a természettudományok köréből, 8/12., 1878)

ERIEKEZESEК A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Maoyar Tudományos Akadémia. A Hl. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁEYTITKÁR VIII. KÖTET. XII. SZÁM. 1878. HŐMENNYISÉG-MÉRÉSEK SCHULLER ALAJOS és Dr. WARTHA VINCZE TANÁROKTÓL. К (I Y T А В L А V A L. BUDAPEST, 1878. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) (Felolvastatott a m. tud. Akadémia jun. П-én tartott szak ülésében 1877-ben.) /VÁ/\

Next

/
Thumbnails
Contents