Dr. Lengyel Béla: Az utóvilágításról Geissler-féle csövekben (Értekezések a természettudományok köréből, 10/7., 1880)

U T ÖVI LÁGI ТА S R Ó L GEISSLER-FÉLE CSÖVEKBEN. D* LENGYEL BÉLA !.. TAGTÓL. (Előadta a III. osztály ülésén, 1879. október 20.) BUDAPEST, 1880. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents