Klein Gyula: A Pinguicula és Uticularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról (Értekezések a természettudományok köréből, 11/3., 1881)

------------------------------------------------------------------------------------------------'I г ; “ ЕRTEKEZESEК A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. III. SZÁM. 1881. A PINGUICUIA ES 11ШШША SEJTMAGJAIBAN ELŐFORDULÓ KRYSTALLOIDOKRÖL KLEIN GYULA MŰEGYETEMI TANÁRTÓL. EGY TÁBLÁVAL. (Előadta a III. osztály ülésén 1880. okt. 18-án.) "T” /i „ \ s .......e /•А'м.т.Чу, BU DAPEST, 1881. \ A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) N_________________________________________________________ V_ ___________________________________________________у

Next

/
Thumbnails
Contents