Schuller Alajos: A viznek képződési melegéről (Értekezések a természettudományok köréből, 11/17., 1881)

ЁR Т Е KEZESE К a természettudományok köréből. Első kötet. 1867—1870. "%■ Második kötet. 1870—1871.-* Harmadik kötet. 1872. I. A kapaszkodó hajózásról. Kenesse y. 20 кг. II. Emlékezés Neilreich Ágostról. Hazslinszky 10 кг. III. Privaldszky Imre életrajza. NendtVich. 20 кг. IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismertetéséhez. Hirschler. 20 кг. V. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Dr. Fleischer és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti Than. 20 kr. — VI. Közleményei a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját maga, valamint Dr. Lengyel és Dr. Rohrbach részéről. Előterjeszti Than. 10 kr. — VII. Emlékbeszéd Flór Eerenoz felett. Dr. Póor. 10 kr. — VIII. Az ásványok olvadásának -meghatározása bj módja. Szabó. 16 kr. — IX. A gombák jelleme. H a z s 1 i n s z к у. 10 kr. — X. Adatok a zsirfelszivódáshos. Thanhoffer. 60 kr. — XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. M i h á 1 к о v i c.s. 25 kr. — XII. A vese vérkeringési viszonyairól. II ö g у e s. 50 kr. — XIII. Rhizidium Englenae Alex. Braun. Adalék a Chytridium félék ismeretéhez. Dr. Entz. 30 kr. — XIV. Vizs­gálatok az emlősök fülcsigájáról. Dr. К1 u g. 40 kr. — XV. A pesti egyetem ás­ványtárában levő földpátok jegeezsorozatai. A bt. 60 kr. Ncgjodik kötet. 1S75. I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. К a 1 c h b r e n- u er. 25 kr. — II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. Balló. 10 kr. — III. A salvinia-natans spóráinak kifejlődéséről. Jurányi 20 kr. — IV. Hyrtl Corrosio-anatomiája. Lenhossek. 10 kr. — V. Egy új módszer a föld­pátok meghatározására kőzetekben. Szabó. 80 kr. — VI. A beocsini márga földtani kora. Hantken. 10 kr. Ötödik kötet. 1874. I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. Gönczy. 10 kr. — II. Magyaror­szág téhelyröpüinek futonczféléi. P,r i val ds zky. 40 kr. — III. Beryllium és alu­minium kettős sók. W e 1 к о v. 10 kr. — IV. Jelentés a Gapronamid előállitásá- nak egy módjáról. P a b i n у i 10 kr. — V. Időjárási ^iszonyok Magyarországban 1871. évben; különös tekintettel a liőmérsékre és csapadékra. 7 táblával.' S c h e n z 1. 50 kr. — VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigrapliiai) jelentősége a. délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. Hant- kén. 20 kr. — VII. A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. Kenesse y. 20 kr. — Adatok a látahártyá-maradvány kórodai ismeretéhez. VIII. Hirs eb­ié r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. Dr. R ó z s a y. 25 kr. — X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. Margó. 15 kr. — XI. A rako- váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzése. К о c h. 10 kr. Hatodik kötet. 1875. I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. Xántus. 10 kr. — Й. Dorner József emléke. Kalchbrenner. 12 kr. — III.' Emlékbeszéd Török János 1. t. felett. Erkövy. 12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről- Schuller. 10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytan, intézetéből. Dr. Fleischer, 20'kr. — VI. A knyahinai meteorkő mennyilegel vegyelemzése. Dr. Than. 10 kr. — VII. A szinérzésről indirect látás mellett. D r. К1 u g. 30 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. Hazslinszky. 10 kr. — IX. A margitszigeti hévforrás vegyi elefrizése. T h a n. 10 kr. — X. Öt közlemény a m. k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti Than. 20 kr. — XI. A kőzetek tanul­mányozásának módszei;ei stb. Dr. К о c h 30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti Than. 30 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents