Schmidt Sándor: Baryt és Cerussit Telekesről Borsodmegyében (Értekezések a természettudományok köréből, 12/1., 1883)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. TIZENKETTEDIK KÖTET. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR. BUDAPEST, 1883. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents