Franzenau Ágoston: Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi amphibolon (Értekezések a természettudományok köréből, 12/2., 1882)

г ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XII. KÖTET. II. SZÁM. 1882. KRISTÁLYTANI ÉS OPTIKAI VIZSGÁLATOK AZ ARANYI HEGYI AMPHIBOLON. (ÉGI KÉPTÁBLÁVÁI,.) KÖZLI FRANZEMU ÁGOSTON MŰEGYETEMI TANÁRSEGÉD. (А III. osztály ülésén 1881. decz. 12. beterjesztette Krenner J. 1. t.) g; . - (p —g Ara 20 kr. ._>— BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ­(Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents