Jendrássik Jenő: Értekezések a myo-mechanika köréből (Értekezések a természettudományok köréből, 12/3., 1882)

uitekezesek ZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. ■ ja л Magyar Tudományos Akadémia. ) S Z T Á L Y REN I) E L E T É В Ő L SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTAT. YTITKÁR. ___---------""---------------.----------------—----------------­X II. KÖTET. III. SZÁM. 1882. __________■____________—-----Ш---------------­М якин 7 EETEKEZESEK41 \ MYO-MECHANIKA KÖRÉBŐL. (Előadta a jfftosztíly «(lésén 1881. nov. hó 14-én.) BUDAPEST. 1882. V ■> A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HlVA’I^rfííNó (Az Akadémia épületében.) JENDBÁSSIK JEN'öjű /II. /rAGTÓK /I/ / /I / /1/1/ //

Next

/
Thumbnails
Contents