Kreisch János: A modern zoologia szempontjai és czéljai (Értekezések a természettudományok köréből, 13/3., 1883)

ERTEKEZESEК »r É SZ E T TUDOMÁNYOK KŐRÉВÖL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. . OSZTÁLY RENDELETÉBŐI SZERKESZTI . SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. KÖTET. III. SZÁM. 1383. МОЙТЕ Ш Z О О L О Gr IА SZEMPONTJAI ES CZELIAl. К MIK SC II JANOS L. TAGTÓL. (Székfoglalóul fololvastatotfc a III. osztály ülésén 1883. február 10.) BUDAPEST, 1883. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents