Dr. Steiner Antal: Vizsgálatok a Lőcsei M. K. Főreáltanoda vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 13/13., 1884)

ЕЕ TEKEZESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A IH. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁK. XIII. KÖTET. XIII. SZÁM. 1883. VIZSGALATOK A LŐCSEI M. K. FŐREÁLTANODA Y E G Y T A NI IN T E Z E T E B U I, DR STEINER ANTAL TANÁRTÓL. (A III. osztály ülésén 1882. ápril 17-én bemutatta Than К.) с; '£> BUDAPEST. 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) A J

Next

/
Thumbnails
Contents