Szabó József: A Magyar Tudományos Akadémia. A III. osztály rendeletéből (Értekezések a természettudományok köréből, 18/1., 1889)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. TIZENNYOLC/AJ)IK KÖTET. А Ш. OSZTÁLY KENLELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. BUDAPEST.

Next

/
Thumbnails
Contents