Antolik Károly: A hangáttétellel előidézett hangidomokról kifeszített rezgő hártyákon és üveglemezeken (Értekezések a természettudományok köréből, 20/4., 1890)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Első kötet. 1867—1870.— Második kötet. 1870—1871.— Harmadik kötet. 1872. — Negyedik kötet. 1873. — Ötödik kötet. 1874. — Hato­dik kötet. 1875. — Hetedik kötet. 1876. — Nyolezadik kötet. 1877. — Kilenczedik kötet. 1878—1879. — Tizedik kötet. 1880. Tizenegyedik kötet. 1881. I. Az associálfc szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkény- telen associált szemmozgásokra.) Dr. Hőgyes Endrétől. — II. A Frusca-gora aquitaniai flórája. 4 táblával. Dr. Staub Móricztól. — III. A pingnieula és utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Egy táblával.) Klein Gyulától. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. Than Károly­iéi. Egy tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. Balló Mátyástól. — VI. A liomorodi vasas savanyuviz források chemiai elem­zése. Dr. Solymosi Lajostól. —• VII. A solymosi hideg savanyu ásványvíz chemiai elemzése. Dr. Hankó Vilmostól. — VIII. Önműködő higanylégszivattyu. Schuller Alajostól. Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb­vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) Böchh Jánostól. 70 tábla rajzzal. -— X. A carludovioa és a canna gummijáratairól. Szabó Ferencztől. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból s néhány ásványvíz elemzése. Ballá Mátyástól. — XII. Emlék­beszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka Tivadartól. — XIII. Adatok a harántcsiku izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — Thanhoffer Lajostól. Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — XV. Egy újabb szerkeszetü, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyuról. Dr. Lengyel Bélától. Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldiilt szarkaláb mint morpliologiai útmutató. Borbás Vinczétől. Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. Schuller Alajostól. — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. Borbás Vinczétől. — XIX. Rendhagyó köggombák. Hazslinszky Frigyestől. Rajzok­kal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli Jendrássik Jenő. (I. Adatok a szürődés tanához. Regéczy Nagy Imre tr. tanár­segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. A zsirfelszivódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostanhallgatótól. Rajzokkal.) — XXI. Emlékbeszéd Kenessey Albert felett. Galgóczy Károlytól — XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamivelésre. Péch Antaltól. — XXIII. Vegyerélytani vizs­gálatok. A calorimetrikus mérések adatainak összehasonlításáról. Than Károly­tól. — XXVI. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta Than Karoly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Lieber- mann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid pliysikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Ilosvay Lajostól.) — XXV. Közle­mények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriumából. Liebermann Leó­tól. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folyadékban II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyporoxyd képződése égés közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. Schuller Alajostól. Tizenkettedik kötet 1882. I. Baryt és Cerusit Felekesről Borsodmegyében. (Négy kőnyomatú táb­lával.) Schmidt Sándortól. -— II. Kristálytani és optikai vizsgálatok az arany­hegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — III. Érteke­zések a myo-mechanika köréből. Jendrássik Jenőtől. — IV. Helyreigazító

Next

/
Thumbnails
Contents