A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 1. (1872-1873)

A FELSŐMAGYARORSZÁGI MÚZEUM-EGYLET ELSŐ ÉVKÖNYVE, 187‘|,-------(2j1^Tg)------­A Z IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL szerkesztő és közrebocsátja: KÁROLY GY. IIÚGÓ, premontrei tanár s egyleti titkár. AZ EGYLET TULAJDONA.-------------------------------Q--------------------------------------­K ASSA. NYOMATOTT WERFER KÁROLY KIR. AKAD. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents