A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 11. (1892)

f 5 600 if­■ j _________ A FELSO-MAGYARORSZAGI MUZEUM-EGYLET TIZENEGYEDIK ÉVKÖNYVE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE S KÖZREBOCSÁTJA Dr. STÖHR ANTAL, egyl. titkár, prem. főgymn. rendes és k. jogakad. magántanár. KASSA. X Nyomatott Werfer Károly akad. könyv- és k ('nyomdája ran 1892.

Next

/
Thumbnails
Contents