A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 3. (1883-1884)

30oSi0 A HUNYADMKGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1883. JUNIUS HÓ 1-töl 1884. DECZEMBER HÓ 31-ig. HARMADIK KÖTET. SZERKESZTETTE A Z IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL KUN RÓBERT, TÁRSULATI TITKÁR. ARAD, NYOMATOTT GYULAI ISTVÁNNÁL 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents