A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 16. (1906)

A HUNYADMEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT TIZENHATODIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BARTHOS INDÁR TÁRSULATI TITKÁR HÁROM KÉPPEL, KÉT ALÁÍRÁSSAL, EGY PECSÉTNYOMATTAL ÉS NÉGY HELYSZ1NRAJZZAL. DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907

Next

/
Thumbnails
Contents