A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 21. (1912)

A HUNYflDMEGYEI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT HUSZONEGYEDIK ÉVKÖNYVE MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY FÜZETBEN :: AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI TARJÁN KRISTÓF TÁRSULATI TITKÁR. DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1912.

Next

/
Thumbnails
Contents