A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 22. (1912-1913)

A IDKYfiDMEGYEI TORTÉÍiELMi ÉS RÉGÉSZET! TÁRSULAT HUSZONKETTEDIK ÉVKÖNYVE 1912—1913 AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: TARJÁN KRISTÓF TÁRSULATI TITKÁR. DÉVA NYOMATOTT HIRSCH ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents