Info-Társadalomtudomány 2. (1987)

INFO-Társadalomtudomány 2. szám (1987. szeptember) Kiadja a Társadalomtudományi Bizottság nevében a Magyar Tudományos Akadémia Szerkesztőbizottság : Enyedi György (elnök), Fodor István, Józsa György, Madarász Aladár, Mucsi Ferenc, Tamási Péter (felelős szerkesztő) A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 7. INFO-Társadalomtudomány című sorozatunkkal az a célunk, hogy a lehető leg­gyorsabban informáljuk a társadalom irányításával, tervezésével kapcsolatos dön­tési folyamatokban résztvevőket az új társadalomtudományi kutatási eredmények­ről és a társadalomtudósokat foglalkoztató aktuális témákról. Mivel kiadványunk igen szűk terjedelmet szab meg egy-egy témára, a kutatók kénytelenek álláspont­jukat tézisszerűen kifejteni — a részletes bizonyító anyag rendelkezésre áll a meg­felelő kutatóhelyeken és szerkesztőségünkön keresztül hozzáférhető. Az általános tájékozódást azonban szeretnénk megkönnyíteni a cikkek után közölt válogatott bibliográfiával és statisztikai adatokkal. Az itt leírtakkal szeretnénk felhívni a fi­gyelmet olyan területekre, amelyekkel eddig — úgy tűnik — nem a kutatási ered­mények ismeretében foglalkoztak. A kifejtett elképzelések a szerzők egyéni néze­teit tükrözik. Szeretnénk kiadványunkkal hozzájárulni, hogy a társadalomtudományi kutatások eredményei és a társadalom irányítása, tervezése közelebb kerüljenek egymáshoz. A szerkesztőség A kiadvány belső használatra készült, sem publikációs, sem hivatkozási alapként nem használ­ható fel!

Next

/
Thumbnails
Contents