Info-Társadalomtudomány 4. (1988)

318.45» INFO­з « TÁRSADALOM­TUDOMÁNY *, — SADALOMTUDOMÁNY T ARS AD A LOMTUDOMÁN Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁ ADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁJ Egy mítosz és következményei - Az ún. „nem termelő" szféráról • Egy ártalmas dogmáról: „Termelő és nem termelő munka" — A tevékenységek jelentősége megváltozott — Anyagi szféra = jövedelemtermelés, szolgáltatás = jövedelem fogyasztás? — A dogma abszurditá­sa • Infrastruktúra és gazdaság — Iparfejlesztési modellünk infrastrukturális következményei — Új infrastruktúrák térhódítása • Improduktív tézis - következményekkel — Termelő és „nem termelő" munka — Nemzeti jövedelem? — Állami feladatvállalás a szocializmusban — Túlsúlyos-e a közületi szféra ma Magyarországon? • Oktatás, művelődés, társadalmi­gazdasági fejlődés — Oktatási rendszereink eredete — A magyar oktatás helyzete — Oktatás- gazdaság - társadalom — Korunk oktatási igényei — Műveltség és a társadalmi fejlődés • A tudomány: a társadalmi termelés „haszontalan" ? kölyke — Mi a helyzet a fejlett orszá­gokban? — Állam kontra ipar — Nem termelő tevékenység? — A megújulás sikerének esé­lyei • Társadalom, gazdaság és egészségi ügy) — Epizódok a magyar egészségügy 100 éves történetéből — A magyar egészségügy a II. világháború után — Tendenciák a lakosság egészségi állapotában — Megállapítások és javaslatok JDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOM )OMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTl )MÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUI HÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDÍ ANY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY T ÁRS AD ALOMTUDOÏ VJY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOM TAi/ >)vlAr TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁy MAN rÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TкЧ /áNY ARSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ ШЩЩМ Щ MANY IS AD A LOMTUDOM An Y TÁRSADALOMTUDOMÁNY Tár/ Âb^Y T JADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRS\ ^JxANY TÁJ ADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRÍ )ALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRSADALOMTUDOMÁNY TÁRS/Í

Next

/
Thumbnails
Contents