Keleti Szemle 8. (1907)

KELETI SZEMLE. KÖZLEMÉNYEK AZ ÜRAL-ALTAJI NÉP־ ES NYELVTUDOMÁNY КОНЕВОЕ A M. TUD. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL Л NEMZETKÖZI KÖZÉI*- ÉS KELETÁZSIAI TÁRSASÁG MAGYAR líIZOTTSÁGÁNAK ÉS A KELETI KERESKEDELMI AKADÉMIÁNAK ÉRTESÍTŐJE. 11E V UE ОUIE N TALE POUR, LES ETUDES OURALO-ALTAÍQUES. SUBVENTIONNÉE PAR L'ACADÉMIE HONGROISE DES SCIENCES. JOURNAL DU COMITÉ HONGROIS DE L’ASSOCIATION INTER- NATIONALE l'OUR L׳EXPLORATION DE HASIÉ CENTRALE El I)I. L׳EXTRÉME-ORIENT. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Rédigée par DE KUNOS IGrNÁCZ К de munkácsi bernát. ТОМЕ VIII. KÖTET. BUDAPEST.

Next

/
Thumbnails
Contents