A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése 4. (1890)

KOMÁROM-VÁRMEGYEI ÉS KOMÁROM VÁROSI / / TÖRTÉNETI ES RÉGÉSZÉT! EGYLET 1890. ÉVI JELENTESE. ,-----------SHK*-----—■ S zERKESZTÉ Gyulai Rudolf, SZ. BENEDEK-RENDI TAG, GYMN. NY. E. TANÁR, EGYL. TITKÁR. 1 $ l J IV. ÉVFOLYAM. K 0 M A R 0 M , ZIEGLER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents