Harmatta János: Studies on the History of the Sarmatians - Magyar-görög tanulmányok 30. (1950)

MAGYAR-GÖRÖG TANULMÁNYOK - OYITPOEAAHNIKAI MEAETAI. 1. Görög költemény a várnai csatáról. Kiadta Moravcsik Gyula. — EXXrjvixóv notryia negl xfjt /lápxrjs BágvTjc, éxdiőó/zevov vnó ’Iovklos. Moravcsik. 1935. (magyarul és újgörögül — ovyygiarl xal veoeXXrjvicrxl.) 2. Jeórjiosz Zavírasz budapesti könyvtárának katalógusa, összeállította Gráf András. — KaxáAoyog év Bovőanéaxy ßißfao(Hjxr)c Fecogylov Zaßlga, owxax&ek őnó ’Avőgéa Gráf. 1935. (magyarul és újgörögül—ovyyQHTxi xal veoeXXrjviaxl.) 3. 'H Ccüi) xal rá igya tov recogylov Zaßlga, vnó ’Avőgéa Horváth. — Zavírasz György élete és munkái. Irta Horváth Endre. 1937. (veoekkrjviaxl / i oiyygixijv neglkrjrpiv — újgörögül magyar kivonattal.) 4. Die Aristotelische Politik und die Städtegründungen Alexanders de» Grossen. — Wege des Verkehrs und der kulturellen Berührung mit dem Orient in der Antike. Zwei Studien zur antiken Geschichte, von Endre v. Ivánka. 1938. (deutsch.) 5. Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. Irta Simon Sándor. — Clemens Alexandrinus und die Mysterien, von Alexander Simon. 1938. (magyarul német kivonattal — ungarisch mit deutschem Auszug.) 6. Jean Sykoutris: Philologie et Vie. 1938. (en frangais.) 7. Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében. Irta G y ó n i Mátyás. — Ungarn und das Ungartum im Spiegel der byzantinischen Quellen, von Matthias Gyóni. 1938. (magyarul német kivonattal — ungarisch mit deutschem Auszug.) 8. A kecskeméti görögség története. Irta Hajnócsy Iván. — 'Iaxogla xov ikXr]viofiov xov Kecskemét, tinó ’1 w ávv ov Hajnóczy. 1939. (magyarul újgörög kivonattal — ovyygiaxl fié veoeMrjvixfjv neglkrjrpiv.) 9. Les mots d’origine néo-grecque en roumain a l’Epoque des Phanariotes, par Ladislas Gáldi. 1939. (en jrangais.) 10. Tanulmányok a görög tragédia hellenisztikus mflelméletéhez. Irta Soltész János. — Études sur la théorie d'art hellénistique de la tragédia grecque, par Jean Soltész. 1939. (magyarul francia kivonattal— en hongrois auec résumé jrangais.) 11. A gazai iskola Thukydides-tanulmányai. Irta Balázs János. — Gli studi tucididei della scuoir di Gaza, di Giovanni Balázs. 1940. (magyarul és olaszul — in ungherese e in italiano.

Next

/
Thumbnails
Contents