Tisza István összes munkái 5. I. Gróf Tisza István levele 1914 július 21-ről. II. 1916 február-november havában írt levelek, táviratok, távbeszélőn küldött üzenetek és egyes előterjesztések (Budapest, 1933)

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI AZ ORSZÁGOS TISZA ISTVÁN EMLÉK-BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJ. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT ÖTÖDIK KÖTET L GEÓF TISZA ISTVÁN LEVELE 1914 JÚLIUS 21-RŐL П. 1916 FEBRUÁR-NOVEMBER HAVÁBAN ÍRT LEVELEK, TÁVIRATOK, TÁVBESZÉLŐN KÜLDÖTT ÜZENETEK ÉS EGYES ELŐTERJESZTÉSEK BUDAPEST, 1933 FRANKLIN-TÁRSULAT MAGTAB mOD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents