Schrauf Károly: Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis. A krakkói Magyar Tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493-1558 - Magyarországi tanulók külföldön 3. (Budapest, 1893)

MAGYARORSZÁGI ТАМ о KÜLFÖLDÖN. in. ' A KRAKÓ.1 .♦-/ ' . ***. . Vr- . ’*• • ' ‘ 0:‘. MAGYAR TANUL^K-IIÁZA LAKÓINAK JEGYZÉKE (REGESTRUM BURSAE HUNGARORUM CRACOVIENSIS) 1493-1558. AZ EREDETI'KÉZIRATBÓL KÖZLI ÉS JVÍAG-YARÁZZA • ■ •• ' Dr. SOHR AUF KÁROLY CS. ÉS KIR. HÁZI, UDVARI ÉS Í.LLAM-LEVÉLXÁRNOK. Kiadja a M. Tud Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága. Ára 1 frt 50 kr. ­BUDAPEST. 1893.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents