Farádi Vörös Ignác: Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekről - Magyarország újabbkori történetének forrásai. Emlékiratok (1927)

FONTES HISTÓRIÁÉ HÜNGARICAE AEVI RECENTIORIS EMLÉKIRATOK KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT BUDAPEST KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCAGON 1 927.

Next

/
Thumbnails
Contents