A Magyar Tudományos Akadémia Pasteur-emlékünnepe (Budapest, 1927)

A magyartudomAnyos akadémia PASTEUR­EMLÉKÜNNEPE оъ A PASTEUR SZÜLETÉSÉNEK SZÄZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 1923. NOVEMBER 26-ÁN TARTOTT ÜLÉ­SEN ELMONDOTT MEGNYITÓ BESZÉD ÉS ELŐADÁSOK BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1027.

Next

/
Thumbnails
Contents