Petzval Ottó: A csillagászat elemei, különös tekintettel a mathematikai földrajzra (1875)

A CSILLAGÁSZAT ELEMEI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MATHEMATIK AI FÖLDRAJZRA TANÁRJELÖLTEK ÉS MAGÁNTANULÓK SZÁMÁRA. IRTA Dr. PETZYAL OTTO, OKLEVELES MÉRNÖK, A MAGY. KIR. EGYETEMNÉL A FELSŐBB MENNYISÉGTAN R. TANÁRA, ÉS A MAGY. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA R. TAGJA. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. Ara 2 frt 80 kr. BUDAPEST, 1875. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents