Fayer László (szerk.): Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye 3. kötet (Budapest, 1902)

AZ 1843-Ha BÜNTETŐJOGI JAVASLATOK ' ANYAGGYÜJTEMÉNYE. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR FAYEE LÁSZ LÓ, EGYETEMI RENDES TANÁR, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJA. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents