Kritika 11. (1982)

5V3S6 kr iti ka M m H ■ ■ ■ ^ M. ff mm. - - - - m ■»■!■■ ---------- - *- ■— - - - ------- * k MMM * * A A «Ml 4Mb A ^ Mim IHMI A .4» A A A A MA MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ES KRITIKAI LAP 1982. íbL január—december TARTALOMJEGYZÉK Cikkek, tanulmányok Aczél Géza: Egy induló nemzedék körvonalai XI/17 Altiért Gábor: Kulcsszavak Jékely 'Kóltán novelláihoz IX/6 indor Mihály: Megjegyzések Sarkadi .László cikkéhez III/16 ,ranycsapat — Részletek egy készülő "filmkönyvből (Malonyai Péter, burányi András) 11/24 ■'‘•alia Gábor: Történel/tem alulnézetből — olvasód levél a Kritika szerkesztőségéhez IX/4 écsy Ágnes: Nemzedékek — látszat és valóság 1/15 jgnár Szabolcs: „Törvényes” csövesek? VI/20 iozóky Mária: A ló másiik oldala IX/13 •la Károly: Mire való a filmkritika? IX/22 « xlvay Zoltán: Kivárók és halogatók XII/7 hfa István: Lenin és Gorkij XII/9 István: Széljegyzetek egy nyvhöz IV/24 . ózsa: Száz éve született ;»:• Oszkár XII/20 ..:?■■■■<■ifire: A bizalomról — Kádár ■ K* j^övetségi politika — nemzeti 1/27 di Sándorné: Már megint '(ék§fe pont? 1/14 A' Fehér Pál: A háború kezdete — és svége IV/3 ' JF. P.: A hűséges ember — Bölöni György centenáriumára X/24 hér Pál: Gottwald és Novomesky XII/14 , -hér Pál: Dosztojevszkijről — és >m csupán róla VI/8 'dős Péter: A tudattágítás változatai — Megjegyzések Sebők János '“rocktörténetéhez VI/10 Faragó Vilmos: Kaján IV/2 Fábri Ferenc: Szervező voltam VI/15 ~enyö István: A Németh László-kép változatai XI/23 Flamm János: Hézagok a beiskolázásban V/6 odor István: Aragon és a francia Kommunista Párt XI/10 Galántai József: A mayerling-i rejtély és a történettudomány 1/5 Gábor Eszter: Szomorú történet — reménytelen véggel VI/14 Gergely István: Sorok az ipariművészetről — Egy tanévnyitó beszédből — tanulmány helyett XI/14 Gondos Ernő: A teljes igazságért VII/14 Gyertyán Ervin: Kérdőjelek IX/3 Hajnal András: Gratuláljunk-e magunknak? — Az 1981. évi Matematikai Diákolimpia eredményeinek margója 11/15 Harsányi István: Képes Géza XI/19 Hegyi Imre—Kovalik Márta: „Sok idegen jár az éjszakában ..XI/26 Hermann István: Hont Ferenc portréjához VI/2 Horváth György: Milyen a magyar műkereskedelem? X/23 József Dénes: A lakás, mint munkähely VI/12 Kádár János: Részletek az ENSZ közgyűlése 15. ülésszakán, 1960. októberiében tartott beszédéből V/2 Kárpáti Károly: Tizedik olimpia, Los Angeles, 1932 IX/14 Claudia Kleinschmidt—Sebastian Kleinschmidt: Visszaperelt emlékezet Esszé Christa Wolfról X/18 K. L.: Somlyó Zoltán centenáriuma VI/7 Koltai Tamás: A színész színháza (In memóriám Lee Strasberg) X/ll Koltai Tamás: Essen le a kolbász áz orrunkról! V/ll Korbács Dezső: A „Kilencek” — tizenhárom év után IX/21 Kovács Dezső: Bírálat vagy manipuláció? — Megjegyzések a Keresztapa című filmhez VII/17 Kozma Tamás: Utak a jövőbe — Iskolafejlesztések a 80-as években VI/6 Könczöl Csaba: A „mesternyelv” alibije V/15 Körtvélyes Géza: Táncművészet és táncfolklór térben, időben IV/15 Kuczka Péter: A jövő század regénye X/19 Kunszabó Ferenc: „Csináljatok világot” — Széchenyi Istvánról III/6 Liskó Ilona: A szakmunkástanulók és a szabad idő 1/23 Liskó Ilona—Csákó Mihály: A Szakmunkástanulók és az iskola IX/19 Lőkös István: Tito és Krleza — egy negyven évvel ezelőtti polémia XII/12 Lőrincz Irén: A nagy nemzedék: a Nyugat költői (Odeon, Prága, 1982) IX/10 Lukács György: A kulturális együttélés problémái (fordította: Glavina Zsuzsa) X/3 Major Ottó: Az ember — Portrévázlat Lengyel Józsefről IX/8 Margócsy József: Merre tart irodalomtanításunk? X/12 Máté György: Az „Irodalom Temploma” VII/8 Mégegvszer a Matematikai Diákolimpiáról — A Művelődési Minisztérium Közoktatási Főosztályának nyilatkozata IV/4 —mgy—: Komlós Aladár: Magyarok a külföldön XII/15 Molnár Gál Péter: Mikor mutatták be a Koldusoperát Budapesten? VII/10 M. G. P.: Kellékesdi VI/23 M. G. P.: Piedone és a neosznöbizmus 1/20 M. G. P.: Sarastro és Sganarelle III/20 Molnár Géza: Különböző devalvációk XI/21 Nagy Kázmér: Diplomáciai iratok a magyar politikai emigrációról, 1948-lban VI/25 Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány — a hidegháború és a magyar politikai emigráció 1945—1975 között XI/5 Nagy Péter: Fator.nyok (Zilaihy Lajos drámája & Várszínházban) VII/12 Nagy Péter: Levél Illés Endréhez VI/9 Németh G. Béla: A szigorú nemzeti költő Arany Jánosról X/13 Néray Katalin: Kubista szentháromság — Száz éve született Georges Braque V/22 Ormos Mária: Gondolatok a Horthy-rendszerről XI/3 Papp Zsolt: Konmányozhatatlanság? IV/20 P. Belányi Zsuzsa—Palcsó Mária: Hol a hiba? 1/18 Pelle János: Az ötvenes évek „divatjáról” V/18 P. Szűcs Julianna: Az ötvenes évek — Kiállítás a székesfehérvári Csók István Képtárban II/8 Rákosné Ács Klára: A pszichografológia tényei IX/12 Rétvári László: Társadalmi önéletrajz 45 éves önmagunkról V/19 Róbert Péter—Tóth Olga: Halogatók VII/3 Rónay László: A százéves Gellért Oszkár _ IX/6 Sarkadi László: A felelősség monopóliumáról III/17 Ifj. Schiffer Pál: Csak egy ágy. — Vázlatok egy munkásszállás lakóiról III/25 Simonffy András: Tény, hogy fotók — A műcsarnoki fotótörténeti kiállításról IV/5 Sivó Emil: Ami az „Ami egy ‘tévériportból kimaradt” című cikkből kimaradt IX/24 Száraz György: Illyés X/15 Szentmihályi Szabó Péter: Illés Endre 80 éves VI/9 Szerdahelyi István: A neoavantgarde: tiltakozás vagy divat? — Jegyzetek bét új könyv margójára IX/11 Szerdahelyi István: Összegezések kora? V/4 Takács Géza: Kikötő XII/18 Talpassy Tibor: Bajcsy-Zsilinszky és a Kisgazdapárt VII/22 Tamás Gáspár Miklós: SUFP! avagy a népszerű filozófia VII/18 Tamás Pál: A „tehetségek iskolái”, vagy az iskolások tehetsége V/7 Tandori Dezső: „De kár ..., hogy máig nem ismerjük fel — Szép Ernő költészetéről VII/13 Tandori Dezső: Tamási Áron összes novellái IX/7 Tárnái Andor: Egy tudós szerkesztő portréjához — Belia Györgyről XI/29 Tarján Tamás: Mr. Ottliik V/21 Thoma László: A lázadó kamasz — A szubkultúra és az ellenkultúra kérdéséhez IV/10 Tornai József: Főhajtás a tiszta népművészet előtt IV/14 Tóth Dezső: Gáli István ravatalánál XII/8 Udvardi Erzsébet: Egy tanítvány a Mesterről — Emlékezés Bernáth Aurélra VI/22 Újhelyi József: Néhány szó a törtéelmi háttérről XII/27 Ungvári Tamás: A támogatásról VIT/20 Vadász Ferenc: Ceruzavonások Dobozy Imre portréjához XI/16 Vadász Ferenc: Személyiség a társadalomban VJI/7

Next

/
Thumbnails
Contents