Libanon 2. (1937)

1937 / 1. szám

*oy. 79Y LIBANON ZSIDÓ TUDOMÁNYOS ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT­PALÁGYI LAJOS: írók «orsa «/Kínai versem, b) Vajda János jubileuma, c) A költő —* kedvelt kfiltói, d) Vajda-kegyelet, e) Vajda János és Ady Endre, f) Pósa Lajos FOKOS-FUCHS DÁVID: Bibliai hatások a magyar nyelvben MUNKÁCSI ERNÓ; Ókori zsidók a nápolyi öbölben BRÓDY LÁSZLÓ: Az átkozott költő \ 4 KISEBB KÖZLEMÉNYEK: ZSOLDOS JENÓ: Komjáthy Jenó három ismeretlen levele Bartna Miklós levele Palágyi Lajoshoz GRÓZINGER M. JÓZSEF: Filozófia és törvény KOHN ZOLTÁN: A vallási és prófétai lelki típus KÖNYVEK: STEINER LENKE: Sándor Pál: Fajok KESZI IMRE: Wilhelm Stapel: Die literarische Vorherrschaft der Juden GOLDBERGER GYÖRGY: Gaster-Emlékkönyv FENYVESI ANDOR: Goiten Zsolt: A művészi hatásról KESZI IMRE: Komor András: A varázsló KISEBB BÍRÁLATOK — FOLYÓIRATSZEMLE II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1937. JAN.—MÁRC. BUDAPEST

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents