Literatura 10. (1935)

LITERATŰRA 1935. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE M. Abonyi Arany .. .. LXIX S78 Abesszin népköltészet ................... 348 Aecolti, Bernardo .......................... 351 A dams, James Trustlow .. .. XXXIII Abercrombie, Laaeellee .............. 235 A dy Endre IV, 21, 24,59, 93, 210 a XII. szám sárga mellékletén Ajabert, Jean ................................ 19 A ldington, Richard .............. LXXXV A lbers, Rndolf dr.............................. 344 A lexander, Ruth .......................... 30 A llen, Hervey ................................ 343 A lmásy László ................................ XII A merika ................................ LXXXIII Amerika új lirája .......................... 224 Ammers— Küller, Io van .. .. 239 Angyal Dávid .................. XLLVIII A ntal István Bertalan .............. 326 A ntológia .. 75, 120, 238, 288, LXXI Apollinaire, Guilleaume .............. 10 A polló.............., IV, XXXIII, XXXV A pponyi Albert gróf ............. XXIX A quilano, Serafino .......................... 35] A ragon, Louis ................................ 238 Ar am, Kurt ...................................... 17 A rany János ................................ 170 A rany László ................................ 319 A riosto ................................,. .. 352 Arien, Michael .............................. 19 A sch, Schalom .................... 18, 192 A szlányi Károly ...................... 190, 331 A szódy János .................... .... XI Á fra-Nagy János .......................... 225 Á gai Adolf ...................................... 226 Állam és Polgár..................................XIV Á lmoskönyv .. ......................1, 64 Á lnevek ................................... 235, 241 Á prily fjékely) Lajos .. .. .. .. 18 Átányi István...................................... 362 B Babay József .. .......................... 238 B accheili, Ricchardo .....................Vili B ach Sándor ................................ L Bahr, Hermann .......................... 17 B akóczy Károly .......................... 190 B alassa Imre ............................ LVII Balassa Józ3eí dr.........................III, 62 B aldwin, Faith ............................. HO B alkányí Kálmán ........................ 59 B alla. Ignác ...................................... L Ballai Károly ................. .... 174 B alogh Jolán dr. VI. l5-ikí sz. boríték 3. old. Balogh Károly ............................ 79 364 B andetti, Teresa................ . . 356 B arabás Samu .. .......................XXIII Bar áth Tibor .............. .. .. .. 196 Ba rbarits Lajos ................................ 45 Bárót. Dezső ................. -207 N . Barth» Károly .................. XV B artoniek Emma dr. . . .. LXXVI] Barbusse, Henri .. ................. 298, 301 B axter. George Oven VIII, LXXV. LXXXV. 268 Báder, Decider .. .. .. .. LXXXIII Bánáti Oszkár ................................ 272 Bánffy-cealád .............................LXXVI Bányai Kornél ............................... 17 Bárdosi Németh János .. .. 191 Beaucháteau, Francois.................... 353 B eiihack, Hans .......................... 217 B eleznai József ................. .. 45 B elíczáné Okolicsányi Éva VI, 15. sz. bontók, 2. old. Bem-Cosban Vladimír gróf .. XXIII Bem József ...................................XXlII Bencze József dr ...............................350 B endetz Móric dr...............................176 B enedek Marcell .......................... 138 B enke József ................................ 67 B enoit, Pierre ................................ 47 B enyovszky, Kari .................... 32 B erczelli A. Károly .................... 158 B erde Mária .......................... 18, 57 B erend Miklósáé .............. 81,147 359 B emard, Gábriel .......................... 17 B emard, Marco .. ........................ IV B ertinazzi ...................................... 353 B ethea, Jack ................................ 236 B ethlen Margit grófnő ,.....................V B everly, Nichols .......................... 239 B ékessy Imre ................................ L B iczó Ferenc ..................................XIX B ienert, Erich ......................... B iese, Franz .. .. ............... 217 B ihary Károly dr........................... L B ikácsi László ................................ 365 Bi rnbaum, Kari dr......................... . .247 Biró József dr......................128, LXXVI Block. Paul ................................. 17 B oda István ................................ 64 B ohuniczky Szeli .......................... 8 B onkáló Sándor .............. LXXXIV B onnier, Albert .............. XXXVIII B oross István dr.................... 251, 347 Bo rosa Mihály ................................ 238 B ory István ................................ 55 B ónyi Adorján ................................ 340 B ölönyi György .................. IV, 59 B ölsche, Wilhelm .......................... XI 1 5. boríték, 2. old. Braun, Adolf dr. .......................... 156 B reton, André ................................ 10 B ródy Lily .. ................................ 57 B ródy Sándor .................... 49, 92, 243 B ronnen, Arnold .......................... 252 B ryen, Camille .......................... 10 B ucci, Anselmo rajza a Ili. 1. szám borítékján. Budapesti Szemle .......................... 61 B uday György rajza a II. ' 15 borítékon XXXVI, LXVIII Bunyitay Vince .................... LXXV1I. B us-Fekete László .................... V C Ca lderon .................... LXXX, VII Ca mbers, Robert W .................... 23 C ardnccl VII. 15. címlapon rajz, .. 215 Cartesiánizmus 80 Cenzúra .... XXXVIII, 281, LVII Ceylon ............................ .. .. XII C harterig, Leslie .............. LXXXV C holnoky Jenő .. .. .. 151, 164, LI Christie, Agathe .......................... 30 O iecioni, Lodovico .......................... 352 C ímismétlődések .. .. XVII, XXVI Clauser Mihály dr. .................... 128 Co bden Vili. 15. boríték, 2. old. Collier, John ...................................... 171 Corpu s Juris ................................ L C orti, Egon Caesar .................... 81 C oudenhove—Kaiergi ■ ......... 19 C ourtray de Pradel..........•.............. 353 C roce, Denedetto .......................... 19 C roner, Elsa .................................. 127 C sapiár András .......................... 45 C sászár Elemér dr........................... 56, 60 Csávossy Elemér S. 1............. 182 C sepreghv Ferenc .....................LXV Csinszka ................................... 18 C sízió ............................................ 1 Csokonai Vitéz Mihály ........... 223 D abit, Eugene ................................ 110 D aily Express .............. .. .. XXII D aly, Carroll John .................... 110 D ankó Pista ................... LXXXVtl d ’Annunzio ............. 18 D ante ...................................... LXXX VII Darvas József ............................ 45, 99 D arvas Róbert ................................ 58 D äubler, Theodor .................... 17 D eák Ferenc ............................... 266 Debrecen ...................................... 112 VI. 15. sz. boríték, 3. old. Dekobra, Maurice .......................... 302 D emaitre, Edmond .. .. .. XLVIII Dfemény Pál .............................. LXX1I D etre László .......................... XXXI D énes Béla ............................... ,. IV D énes Gizella .....................................307 D énes Sándor ................... .... 17 D ilnot, George .. .. .. .. .. .. 30 Dióssz’llágyí Sámuel .. .. .. LXVI Diósy Adél ..................................... 17 D isney, Walt ......................... .. VIII V. 15. sz. borítók, 3. old. Dobos Kálmán .. . . .......... 238 D óczi Lajos báró .......................... 213 D rescher Pál ................... .. .. 112 D ubnov, Simon .. ......................XXXIV D udichné dr. Arendl Mária........ 359 D umas, Alexandre ....................... 20 D upuis-Mazuel, Henry .......... 141 D urand, Marguerite ... .. ' XXII Durham, David .. ... .. .. LXXV E Ehrenburg, Hja .................. XL VII E instein, Albert v .. .... .. 98 Elek Oszkár ............................... 80 E ller Károly .. ............ 203 Előd Géza ................................ LXV E lvestad, íven ., .......................... 17 E mden, P. H.......................... XXII E minescu Mihály .......................... XII E ngels Frigyes ................ .. .. 367 E nywári Herbert rajza .. . • • • iö? a’ IV. 1. címlapon Eötvös József ................................ 266 Erdélyi magyar irodalom .... .. 207 Erdős Rente ......................... • • VI E rényi, Gustav .................., • • XLV1 E rnst Mihály .. .......................... LX E rzsébet királyné ........................... 81 Essad, bey ............................. • HXVII É szt könyvek ..................................... 308

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents