Muzsika. Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat 2. (1930)

HEGEDŰ, VIOLA, CSELLÓ ÉS ALKATRÉSZEI, KVINTTISZTA HÚROK TÓTH (KOMÁROMY ÉS TÓTH) MÜVÉSZHEGEDÜ--ÉPÍTÖNÉL HITES SZAKÉRTŐ BUDAPEST, V., KOSSUTH LAJOS-UTCA 10. SZÁM ELSŐRANGÚ MÜVÉSZHEGEDÜ-ÉPITŐ MŰTEREM Csere, vétel, becslés, művészi javítás. Kedvező fizetési, feltéte­lek. Prospektus díjtalan. Általam épített hegedűn nagyobb számú hegedűművész és tjnár hang­versenyezik. Párisi nemzet­közihegedűversenyen 23 hegedűből 13 —genfi 51 he­gedűből 38 darabot — Buda- pesten az összes magyar, olasz, német, francia régi hegedűket legyőztem. Aranyérmek sth. kU tüntetések. Az 1928. évi aranya koszorús mester, versenyen zsűri tag. Magyar királyi I-ső honvéd, magyar királyi folyamőrség ze­nekar, székesfővárosi zenetan­folyam, zeneiskolák, stb. szál­lítója. Nemlétező hangfokozó gerendáról díjtalan tájékoztató. ALAPÍTVA 1899. ÉVBEN. TELEFONSZÁM: 811-35 V., DOROTTYÄ--UTCA r (HITELBANK- PALOTA) MAGYARORSZÁG L E GRÉGIBB ÉS LEGELŐKELŐBB ZONGORATERME KÖLCSÖNZÉS, HANGOLÁS, JAVÍTÁS rnb.er Külföldi világmárkás zongorák laba^-RészS Legújabb zenekari és- jazz-- hangszerek Élőhang — Pathé — Olotonál — Beszélőgép BUDAPEST, VIL, RAKÓCZI--ÜT 60. g* ÁLAPÍTTATOTT 1835. ÉVBEN VEZÉRKÉPVISELETEK: BECHSTEIN, BÖSEN-- DORFER, GROTRIAN-- STEINWEG, PROKSCH, STECK, SCHIEDMÁYER ÉS MUSICA CHIU EL ZONGORATEREM KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK RF-NDKIVCILI KEDVEZMÉNY A LEGSZEBB MAGYAIZ A)ANDEKKONVV B EETHOVEN ÉS AM AGYA DÓK ■A ,.M U Z S I K A“ ELŐFIZETŐINEK ÉS AZ ISKOLÁKNAK TIZENÖT PENGŐ IRTA PAPP VIKTOQ HARMINC KÉPPEL ÉS MELLÉKLETTEL, MÁSFÉL­SZÁZ OLDAL MŰNYOMÓPAPÍRON, DÍSZESEN BEKÖTVE, 50 PENGŐ. MEGRENDELHETŐ) A „MUZSIKA“ K1ADÓHIVATA- LÁBAN (BUDAPEST, IX., LÓNVAY-UTCA 5ó. SZÁM). A KÖTETET UTÁNVÉTELLEL KÜLDJÜK MEG. POSTAPOßTÖT NEM SZÁMÍTUNK FEL ­_____— MTÉd

Next

/
Thumbnails
Contents