Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 8. (1871-1872)

1. füzet

STATISTIKAI ÉS NEMZETGAZDASÁGI 1 V HAZAI ÁLLAPOTOK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA STATISTIKAI BIZOTTSÁGA. SZKUIvKSZTl KELETI KÁROLY. NYOLCZADIK KÖTET. I. FÜZET. PESTEN. i:0«ENBER(íi:ií FERDINAND, M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. J ___У MI1CCCLXX1.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents