Társadalomkutatás 1984 - A MTA Gazdaság- És Jogtudományok Osztályának folyóirata

1984 / 1. sz.

Kiadóhivatal: 1363 Budapest, V., Alkotmány utca 21. Szerkesztőség: Budapest, I., Úri utca 49. Postacím: 1250 Budapest, Pf. 20. Telefon: 160-160/676 mellék Megjelenik negyedévenként. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (PKHI 1900 Budapest, József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PKHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés bejelenthető az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010). Példányonként beszerezhető az Akadémiai Könyvesboltban (1363 Budapest, Váci utca 22. Telefon: 185—881), a PKHI Hírlapboltjában (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 76. Telefon: 116—269) és minden nagyobb árusítóhelyen. Előfizetési díj egy évre: 72 Ft Számonkénti ára: 18 Ft Index szám: 25 847 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Külkereskedelmi Vállalat, H—1398 Budapest, Pf. 149.

Next

/
Thumbnails
Contents