Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 2. (1876)

1876 / 1. füzet

TÖRTÉNELMI és RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ', JVÍ1LETZ jJÁNOS, TITKÁÉ. KIADJA A DÉLMA&YARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT. TEMESVÁROTT. CSANÁD EGYHÁZMEGYEI NYOMDA. 1876.- A DÉLMACtYAROIíSZÁGJ TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖMYE. i , **'• -p' AZ Í6A2ÖAT1 YÁLASZTMARÍ MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI II. ÉVFOLYAM i. eíí»et. /

Next

/
Thumbnails
Contents