Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 12. (Új évfolyam, 1896)

1896 / 1. füzet

TEMESVÁROTT, 1896. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI I1IÍ1AT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. XII. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I. FÜLET. ** | ■ ..v -• ' '.V • v- V’- vTYÚvvV'ÍÁV-V:-’:. :;,0

Next

/
Thumbnails
Contents