Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 24. (Új évfolyam, 1908)

1908 / 1-2. füzet

Az Értesítő 1908. évi III. és IV. füzete helyett a Milleker Bódog által írt „Délmagyar- ország Régiségleletei a honfoglalás előtti időkből “ c. munka III. Rész Il-ik fele fog rövid t m (< TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI HÜZEüli’ÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. XXIY. (ÚJ) ÉVFOLYAM. - I. és II. FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents