Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 31. (Új évfolyam, 1915)

1915 / 1-4. füzet

TEMESVAROTT, 1915. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. «P z 1914. évi I—IV. füzet helyett megjelent: ,,MiUeker Bódog: Délmagyarország középkori földrajza 11. rész.“ sfá SYS \ I ( t $ V§ TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. lÜM/íSJ'i A DÉLMAGYAKOKSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ÖR. ■ - J KIADJA A DÉLMAGYARORCZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁR3ULAT. XXXI. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I-IV. FÜZET.

Next

/
Thumbnails
Contents