Turán. A Turáni Társaság folyóirata 1. (1913)

1913 / 1. szám

A TURÁNI TÁRSASÁG (MAGYAR ÁZSIAI TÁRSASÁG) FOLYÓIRATA. MEGJELENIK KÉTHAVONKÉNT. ELŐFIZETÉSI DIJA EGV ÉVRE 6 KOR., EGYES SZÁM ÁRA 1 KOR. SZERKESZTŐ: P AI KERT ALAJOS. TARTALOM : Túrán. Bevezetés ....................................... ... gróf Teleki Pál dr. Ázsia jövője ............................................. Paikert Alajos A sumirok .......................... ......... ... Kmoskó Mihály dr. K is Ázsia gazdasági viszonyai......... Milleker Rezső dr. Á zsia nyelveinek kutatásai. Könyvek és térképek. — Hirek. Főmunkatársak : ABDUL LATIF, ALMÁSY GYÖRGY dr., BALOGH ELEMÉR, BÁLINT IMRE, BÁNFFY MIKLÓS gróf, CHOLNOKY JENŐ dr., DÉCHY MÓR dr., ERÓDI BÉLA dr., GOLDZIHER IGNÁCZ dr., GOMBOCZ ZOLTÁN dr., HAVASS REZSÓ dr., HEGEDŰS LÓRÁNT dr., KMOSKÓ MIHÁLY dr., LÓCZY LAJOS dr., MANDELLO GYULA dr., MÉHELY KÁLMÁN, MILLEKER REZSŐ dr., PÉKÁR GYULA, SEBESTYÉN GYULA dr., SZINNYEY JÓZSEF dr., TELEKI PÁL gróf dr., VÁMBÉRY ÁRMIN dr., VARGHA GYULA dr., VIKÁR BÉLA, ZEMPLÉNI ÁRPÁD, stb. stb. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I., Napos-út 4. Pénzküldemények : HAZAI BANK, V. Dorottya-u. 3. (Turáni Társaság). 1. ÉVFOLYAM, 1913. 1. SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents