Turán. A Turáni Társaság folyóirata 4. (1921)

IV I уVI 1921. TÚRÁN A TURÁNI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. SZERKESZTIK ; Dr. BÁN ALADÁR Dr. PRÖHLE VILMOS. TARTALOM : Pékár Gyula : Olvasóinkhoz. — Dr. Bán Aladár : Finn ősdalok. — F. Takács Zoltán: A sinologia kérdése nálunk. — Dr. Bán Aladár ; Aho János. — Dr. Fehér Géza : A bolgár nép őstörténete. — Fen- nofil: Az első Finn-ugor Tanügyi Kongresszus turáni vonatkozásai. — Magyar kiállítás és ünnepi színi­előadás Helszinkiben. — Kisebb közlemények, — Hirek. — Társasági ügyek. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁGHÁZA, VII. KAPU.

Next

/
Thumbnails
Contents