Turán. A Turáni Társaság folyóirata 8. (1925)

1925 / 1-4. szám

Vili. ÉVFOLYAM. 1925. I—IV, TÚRÁN aTuráni társaság folyóirata. SZERKESZTIK Dr. BÁN ALADÁR Dr. PRÖHLE VILMOS FŐMUNKATÁRS: Dr. MARZSÓ LAJOS TARTALOM: Paikert Alajos: A turáni gondolat politikai vo­natkozásai. — Bernhard Linde: Az észt iroda­lom történetének fővonalai. — Erdőbényei Né­meth József: A turáni népek szerepe a Balká­non. — Bán Aladár: Az oroszországi finn-ugor népek jelen helyzete. — Weöres Gyula: A ínkeriek szabadságharca 1919-ben. — Kosken- niemi költeményeiből. Ford. Somkuti. — Ki­sebb közlemények. — Irodalom. — Hírek. —. Társasági ügyek. E szám megjelent 1925. december 31-én. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁGHÁZA, VII. KAPU A kiadásért felelős: Dr. BÁN ALADÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents