Turán. A Turáni Társaság folyóirata 14. (1931)

1931 / 1-4. szám

XIV. ÉVFOLYAM. 1931. I—IV TÚRÁN A TURÁNI TÁRSASÁG (MAGYAR NÉPROKONSÁGI EGYESÜLET) FOLYÓIRATA. SZERKESZTŐSÉ O: PÉKÁR OYULA FŐSZERKESZTŐ CHOLNOKY JENŐ BÁN ALADÁR SZERKESZTŐ PELELÔS SZERKESZTŐ TARTALOM: Dr. Cholnoky Jenő: Miért külön kontinens Európa? — Móricz Péter: Földművelés és közlekedés Török­ország keleti részében. — Bán Aladár: A IV. finn­ugor kultúrkongresszus története. — Bán Aladár for­dításai: A. Jörventaus: Üdvözlet a magyar néphez. K. E. Sööt: Hősök faja. M. J. Eisen: A rokonnépek nemtője. T. T. Karanko: Üdvözlet a testvérnépekhez. — Thoroczkai Wigand Ede: Akseli Gallén-Kallela. —- Kisebb közlemények. — Irodalom. — Hírek. — Tár­sasági ügyek. — Resumé. BUDAPEST SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ORSZÁG HÄZ A, XI. A kMtofet Ы*Кк it. BAN AL AD AR. V; ,

Next

/
Thumbnails
Contents