Turán. A Turáni Társaság folyóirata 19. (1936)

1936 / 1-4. szám

Ajándék újonnan belépő tagjainknak A Turáni Társaság a belépő új tagoknak kedvezményül ingyen osztja ki az alábbi kiadványokat: 1. Szentgály: Szibéria és az ottani viszonyok (számos képpel). 2. Horváth: A modern Kelet. 3. Paikert: A turáni eszme. 4. Isirkoff: Bulgária (50 műmelléklettel). A „TÚRÁN“ XIX. (1936). évfolyamának tartalma: A Turáni Társaság negyedszázados jubileuma ......................................... 1—18 Paikert Alajos: A turáni népek világhivatása ........................................... 19—22 Dr . Cholnoky Jenő: A belső-ázsiai puszták ................................................ 23—29 Dr. Bán Aladár: Az V. finn-ugor kultúrkongresszus története ....... 29—41 Köl temények az V. finn-ugor kultúrkongresszus alkalmából ................... 41—43 Dr. Megyeri József: Az Üjélet-mozgalom Kínában ................................. 44—47 D r. V. Nagy Iván: A magyar tankönyvek északi rokonainkról ................ 47—49 D r. Mezey István: Magyar-japáni kultúrhatások ..................................... 49—52 Dr. Lu kinich Frigyes: A néprokonsági eszme terjesztése ....................... 53—57 T h. Wigand Ede: Turáni öreg csillagok ................................................... 57—64 K ISEBB KÖZLEMÉNYEK: B. A.: Finnország szabadságnapja és P. E. Svinhufvud. — B. A.: Nemzeti nevek felvétele Észtországban. — Galánthay Glock Tiva­dar: Törökország belpolitikája. — Dr. Lukinich Fr.: A fejérmegyei népművelés a néprokonsági eszme szolgálatában. — Sonkoly István: A mari nép zenéjéről ............................................................................. 65—72 Ir odalom .............................................. 73—79 H írek ................................... 80—85 Társasági ügyek ............................................................................................... 86—88 F elkérjük t. tagtársainkat, hogy hátralékos tagdíjaikat mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy emiatt a Társaság működésében fenn­akadás ne történjék.

Next

/
Thumbnails
Contents