Turán. Magyar néprokonsági szemle 23. (1940)

TARTALOMJEGYZÉK Értekezések: Baktay Ervin: A csodaszarvas regéje — ősi napmitosz .................................. 15 B án Aladár: A turáni népek .................................................................................. 57 Be ndefy László: Magyer, Jeretány fejedelem székvárosa.................................. 29 Be ndefy László: A csegemvölgyi szkita szarvas................................................... 126 Bendefy László: A kunszentmiklósi „kamenai baba“ ... .................................. 160 C holnoky Jenő: A Turáni Társaság feladatai .................................................. 1 F aragó József: Runeberg, a finn Vörösmarty .................................................. 59 V. Ho rváth Béla: A bolgár lírai költészet .............................................................................. 70 Isoyuki Hotta: Japán kulturális kapcsolatai a külfölddel.................................. 80 V. Klaniczay Tibor: A finnugor néprokonsági eszme.......................................... 141 K ovács Karap Ernő: Érintkezésem turáni rokonainkkal Turkesztánban ... 76 Megyeri József: Szün Jat-Szen szerepe Kína újjáépítésében ................... 83, 134 Pálos György: A modern Japán ........................................... ........................... 130 Sonkoly István: A vogul és osztják zene .......................................... .......... 37 T orbágyi Novák József Lajos: Az ősi szekérvár .................................................. 24 V ikár Béla: Az észt Harry Jannsen Magyarországon.......................................... 67 V irányi Elemér: Pro Finlandia 1899 .................................................................. 48 V irányi Elemér: A Kalevala száz év távlatából.................................................. 105 V önöczky Schenk Jakab: A Turulsólyom .......................................................... 121 M egemlékezések: Oinas Felix: Anton Hansen-Tammsaare ................................... Raun Aló: Az ötvenéves Julius Mark .................................. V ersek: Eino Leino—Somkuti: Kivi Elek .................................................. Fa ragó József: Vérszerzödés .......................................... G ombos László—Lányi Viktor: Lemminkejnen anyja................... Hmari Kianto—Faragó József: Nyírfám és én Katri Vala—Faragó József: A billikom................................ Koskenniemi—Bán Aladár: Karjala Marconnay Tibor: A finn gyémánt.......................................... N ikolai Puts—Képes Géza: A haza himnusza .......................... P usztaszeri Sándor: Észak felé húz a szívem MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA - KÖNYVTÁRA 54 56 47 62 63 133 82 143 51 150 69

Next

/
Thumbnails
Contents